Visie

‘Strategie wordt gekenmerkt door locatiekeuze, de filosofie ‘Blue Ocean’ en het principe van ‘Het Butterfly Effect’, waarbij uiteindelijk de business case en ratio’s van doorslaggevende aard zullen zijn.’

De wereld transformeert in een razendsnel tempo, waarbij oude waarden en uitgangspunten verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe inzichten, taakstellingen en processen, geïnspireerd en geïnitieerd door goedopgeleide, ambitieuze, communicatief vaardige en internationaal georiënteerde junioren.
Voor Zoo’s in het algemeen betekent deze transitie een bijzondere uitdaging. Deze ‘ZooVolution’ zal tot gevolg hebben dat het ambassadeurschap voor de natuur, natuurbehoud, natuureducatie en maatschappelijk verantwoord denken en ondernemen, waaronder duurzaamheid valt, de essentie voor het bestaansrecht van Zoo’s zal zijn en dat een bezoek door de veranderende samenstelling van bezoekers, zowel door junioren en senioren als een bijzondere experience wordt ervaren.

 

Imagineering gevoed door een brede inspiratie creëert innovaties voor bestaande en nieuw te ontwikkelen Zoo’s, onder andere gebaseerd op de filosofie ‘Survival of the Fittest’ van Darwin.

 

Strategie wordt gekenmerkt door locatiekeuze, de filosofie ‘Blue Ocean’ en het principe van ‘Het Butterfly Effect’, waarbij uiteindelijk de business case en ratio’s van doorslaggevende aard zullen zijn.

 

Zoo Consultants denkt in deze gedachtegang, geïnspireerd op jarenlange ervaring en het hebben van een specifieke visie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze ‘ZooVolution’

 

Visie op verder

 

Dierenparken in zijn algemeenheid en klassieke dierentuinen in het bijzonder zullen snel veranderen, innoveren of verdwijnen.

Reservaten over de hele wereld zullen steeds meer de plaats en de functie van een dierenpark innemen.

 

Dierenparken etc. in urbane omgevingen en reservaten (natuurparken) in rurale gebieden zullen op het gebied van beleid, beheer, educatie, natuurbehoud en marketing steeds meer vergelijkbare uitganspunten hanteren.

 

Over 50 jaar zal door nieuwe inzichten en maatschappelijke druk vele diersoorten niet meer in dierenparken in de “Westerse Wereld” mogen worden gehouden.

Lewa Wildlife Conservancy

Zoo Consultants draagt een bijzonder warm hart toe aan dit prachtige project en zoekt daarom naar geïnteresseerde organisaties en instanties om betrokken te worden bij Lewa Wildlife Conservancy.

Link naar de website: http://www.lewa.org/

Het Impactverslag 2018-2019 laat zien wat er gebeurt als je investeert in mensen en dieren in het wild. Dit rapport is te downloaden op deze pagina: Impactverslag 2018-2019

The Lewa Wildlife Conservancy is an award-winning catalyst and model for community conservation, a UNESCO World Heritage Site and features on the International Union for the Conservation of Nature’s Green List of successful protected areas. Lewa is the heart of wildlife conservation, sustainable development and responsible tourism in northern Kenya and our successful working model has provided the framework on which many conservation organisations in the region are based.

EnglishDutch